Condities van
A naar B Transport

Op onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten 1990 (AVK), laatste versie,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam.

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

Tevens zijn van toepassing de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden van A naar B Transport.